Materiały

Opracowania podsumowujące stan wiedzy – 10 raportów:

Opracowanie podsumowujące stan wiedzy na temat proponowanych/funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego, analiza SWOT – pogłębiona diagnoza problemu
mgr Anna Helmich – Zgoda, dr Agnieszka Wiśniak

Opracowanie podsumowujące doświadczenia z wdrażania idei uczenia się przez całe życie
dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska, dr Alicja Grześkowiak, mgr inż. Żeneta Jaworska

Ukierunkowanie kształcenia ustawicznego na konkretne grupy docelowe
mgr inż. Żeneta Jaworska, mgr Agnieszka Pietrus-Rajman

Opracowanie nt możliwości nadawania punktów ECTS w UE we Wrocławiu w ramach kształcenia poza systemem szkolnictwa wyższego
dr Julian Jezioro, dr Agnieszka Stanimir

Dobre Europejskie praktyki w obszarze kształcenia ustawicznego
dr Alicja Grześkowiak, mgr Agnieszka Pietrus-Rajman

Analiza nt potrzeb i kierunków zmian oraz nowych rozwiązań w zakresie kształcenia ustawicznego w uczelniach
dr hab. Jerzy Niemczyk, mgr Edyta Pieniacka

Źródła i przyczyny problemów oraz wad obecnie stosowanych rozwiązań narzędzi w obszarze kształcenia ustawicznego
dr hab. Jerzy Niemczyk, mgr Edyta Pieniacka

Opracowanie z propozycjami dostosowania rozwiązań w zakresie ewaluacji i certyfikacji do specyfiki szkoleń otwartych
dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska, mgr Anna Helmich - Zgoda, mgr inż. Żeneta Jaworska

Opracowanie z propozycjami dostosowania rozwiązań w zakresie diagnozy potrzeb do specyfiki Szkoleń otwartych
dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska, mgr Anna Helmich - Zgoda, mgr inż. Żeneta Jaworska

Raport na temat możliwości i systemu wdrażania akceptowanych rozwiązań w Polsce w obszarze ECVET
dr hab., prof. UE Bartłomiej Nita, dr Marek Pauka

Raporty partnerów niemieckich:
Deutsches Transfersystem
Lebenslange Lernen, Anerkennung der Leistungen mit Hilfe von ECTS – Credits
Prof. Dr. Heinz Cornel, Sieglinde Machocki

Niemiecki system transferu
Uczenie się przez całe życie, uznawanie efektów uczenia się za pomocą systemu punktów ECTS
Prof. Dr. Heinz Cornel, Sieglinde Machocki
Tłum.: Wioletta Mazurek

Bedarfanalyse Und Evaluation offener Schulungen
Constantin Lucian Pirjol, Gloria Possart

Analiza zapotrzebowania i ewaluacja szkoleń otwartych
Constantin Lucian Pirjol, Gloria Possart
Tłum.: Małgorzata Puchalska

Podsumowanie badań pierwotnych:

Podsumowanie badań pierwotnych
dr Magdalena Daszkiewicz, dr Sylwia Wrona

Podsumowanie badań fokusowych
Magdalena Daszkiewicz, dr Sylwia Wrona

Podsumowanie wywiadów pogłębionych
dr Magdalena Daszkiewicz, dr Sylwia Wrona, Aleksandra Lis, Aleksandra Zawadzka

Podsumowanie badań audytoryjnych
dr Joanna Krupowicz

Podsumowanie badań CATI
dr Joanna Krupowicz